Nguyên nhân sâu xa về sự xuất hiện Tôn giáo CAO ĐÀI

[Đã cập nhật đầy đủ] Như chúng ta đã biết, có nhiều nhà sử học trong Đạo đã viết về nguyên nhân xuất hiện Tôn giáo CAO ĐÀI. Ở đây, […]

Bình chọn

Advertisements
Read Article →

Khái quát về Đạo Cao Đài

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Đại Ân Xá Kỳ Ba vốn là một nền giáo lý mới mẻ, do thần cơ diệu bút của Đức Ngọc Hoàng Thượng […]

Bình chọn

Advertisements
Read Article →

Phật Giáo Bửu Cáo

PHẬT GIÁO 佛 敎 Nhiên Ðăng Cổ Phật chí tâm qui mạng lễ. 燃 燈 古 佛 志 心 皈 命 禮 Phần I: Nguồn gốc 3 bài Kinh Tam […]

Bình chọn

Advertisements
Read Article →

Ngọc Hoàng Thượng Đế Bửu Cáo

Kinh NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ 經 玉 皇 上 帝 Nguồn gốc bài Kinh: Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế, còn được gọi là Ngọc Hoàng Thiên Tôn Bửu Cáo, hay […]

Bình chọn

Advertisements
Read Article →

Cổ nhạc Cao Đài

Advertisements

Bình chọn

Advertisements
Read Article →

Lễ Khánh Thành Thánh Thất TRUNG CHÍNH

Advertisements

Bình chọn

Advertisements
Read Article →

Khai Kinh

(Giọng Nam ai) 1. Biển trần khổ vơi vơi trời nước, 2. Ánh thái dương giọi trước phương đông. 3. Tổ Sư Thái Thượng Ðức Ông, 4. Ra tay dẫn […]

Bình chọn

Advertisements
Read Article →

Đại Thừa Chơn Giáo

Đại Thừa Chơn Giáo – 01 Đại Thừa Chơn Giáo – 02 Đại Thừa Chơn Giáo – 03 Đại Thừa Chơn Giáo – 04 Đại Thừa Chơn Giáo – 05 […]

Bình chọn

Advertisements
Read Article →

Cao Đài tự điển

Giới thiệu đến các anh chị em trang Cao Đài Tự Điển để giúp ta tra nghĩa những từ, câu trong các bài kinh. Click vào đây để vào trang […]

Bình chọn

Advertisements
Read Article →

Tường thuật tiệc đãi Ban Nhà Thuyền tại Báo Ân Từ

Đức Hộ Pháp đãi tiệc Ban Nhà Thuyền Bát Nhã 118 vị. Vài ngày trước khi Đức Ngài mời Bà Phối Sư Hương Nhiều Chưởng Quản Phước Thiện Nữ Phái […]

Bình chọn

Advertisements
Read Article →

Long tu phiến

Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ dạy: Long Tu Phiến là cây quạt do điện khí của Tam Thập Lục Thiên kết thành. Quạt ấy tiết ra một điện lực […]

Bình chọn

Advertisements
Read Article →