Thánh Ngôn Hiệp Tuyển

(Do Đạo hữu Tâm Đào đọc lại)

Hạnh Người Tu

(Click vào link để tải về máy)

 1. Thầy cấm các con uống rượu nghe à! (TNHT Q.1)
 2. Thầy buộc các con phải trường trai mới đặng luyện Đạo. (TNHT Q.1)
 3. Một giọt máu là một khối chơn linh. Như các con dâm quá độ thì sát mạng chơn linh ấy. . . Vậy phải giữ gìn giới cấm ấy cho lắm. – (TNHT Q.1)
 4. Hạnh ngay thật là nét yêu dấu của Thầy. – (TNHT Q.2)
 5. Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bất vọng-ngữ .  Phải cẩn ngôn, cẩn hạnh. (TNHT Q.2)
 6. Thánh giáo dạy tập tánh nho nhã  (TNHT Q.1)
 7. Thánh Giáo dạy phải tập tánh khiêm nhường mà độ chúng. (TNHT Q.1)
 8. Thánh-giáo dạy tập cử chỉ khác hẳn thế tình. (TNHT Q.1)
 9. Thánh giáo dạy : nếu muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ-độ chúng-sanh mà thôi & phải giữ gìn đức hạnh đối với kẻ trên bằng chữ khiêm hòa, đối với kẻ dưới bằng chữ khoan dung (TNHT Q.1)
 10. Thánh-giáo của Quan-Thánh Ðế-Quân khuyên: Cải tà qui chánh. (TNHT Q.2)
 11. Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải yêu thương giúp-đỡ nhau. (TNHT Q.2)
 12. Thánh-giáo của Đức Quan Âm dạy:   Đạo quí là tại hòa . (TNHT Q.2)
 13. Thánh-giáo dạy : “. . .  đức cần kiệm là đức hạnh đầu trong lúc các con còn ở thế gian nầy . (TNHT Q.1)
 14. Thánh giáo dạy : sửa mình và thương yêu nhau.  (TNHT Q.1)
 15. Thánh giáo dạy :  “Đạo tại lòng bác ái và chí thành.” (TNHT Q.2)
 16. Thánh-giáo của Quan-Âm dạy: Phải thể theo đức háo sanh của Ðức Từ-Bi mà mở lòng bác-ái thương đến vạn-vật.(TNHT Q.2)
 17. Thánh giáo dạy :  “Chẳng những phải cứu trợ kẻ ngoại Đạo, mà còn cứu kẻ nghịch cùng mình trong cơn nguy nữa”.(TNHT Q.2)
 18. Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Biết thiên-mạng, biết mình biết chúng-sanh, ấy là biết tìm ngọn đuốc sáng-sũa thanh-cao, mà nâng mình khỏi nơi bển khổ. (TNHT Q.2)
 19. Thánh giáo dạy :  “. . . nếu không đủ sức thương yêu thì cũng chẳng đặng ghét nhau. (TNHT Q.2)
 20. Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: “Thầy dụng hòa-bình êm-tịnh mà dẫn các con trong đường Ðạo. Vậy phải lưu tâm lo cho bước đạo-đức.” (TNHT Q.2)
 21. Thánh-giáo của Chí-Tôn cho biết cuối tháng 6 nầy: Thầy ngưng hết cơ bút truyền Ðạo, và dạy phải để đến chí-thành mà lập cho hoàn toàn mối Ðạo. (TNHT Q.2)
 22. Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Sự ăn năn tự-hối là quí-giá. (TNHT Q.2)
 23. Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: “. .  Thầy khuyên các con đứa nào có trí lực bao nhiêu khá đem ra mà thi thố, chớ đừng sụt-sè theo thói nữ nhi.” (TNHT Q.1)
 24. Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: “Dầu một vị Đại La Thiên Đế xuống phàm mà không tu cũng khó trở lại địa vị đặng.” – (TNHT Q.1)
 25. Nếu biết Ðạo là quý thì phải ân cần thận-trọng. Rán thành tâm hành Đạo (TNHT Q.1)
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s