Những bằng cớ chứng tỏ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Thượng Đế lập ra

 1. Tại sao Thượng Đế không phân tánh giáng trần lập Đạo như hai kỳ trước

  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải phổ biến khắp năm Châu, độ rỗi chúng sanh thoát nạn luân hồi, nhất là phải độ tất cả 92 ức nguyên nhân quy hồi cựu vị.

  Nguyên từ khai thiên lập địa, Đức Chí Tôn cho 96 ức nguyên nhân giáng trần khai hóa chúng sanh, song mấy vị ấy lại sa đắm hồng trần quên cả cựu vị của mình.

  Nhất Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ chỉ độ được 4 ức nguyên nhân, Tam Kỳ Phổ Độ lại phải độ tới 92 ức. Xem đó đủ biết Tam Kỳ Phổ Độ lớn lao quan trọng dường nào.

  Vì chỗ lớn lao quan trọng ấy, Đức Chí Tôn không mượn xác phàm lập Đạo, vì hễ mang nặng xác phàm, thì sự xê dịch từ xứ này tới xứ khác để truyền giáo lấy làm bất tiện, lại cũng không tránh khỏi lỗi lầm chẳng nhiều thì ít. Sự truyền bá Đạo Trời vì thế mà khó phổ thông; còn dùng huyền diệu cơ bút, Đức Chí Tôn có thể trong một lúc giáng điễn khắp nơi mà dạy Đạo.

 2. Trong mấy năm đầu khai Đạo, Đức Chí Tôn có ban cho đàn anh chúng ta nhiều huyền diệu nhờ đó Đạo bành trướng rất mau và gây được một đức tin cứng rắn.

  Hồi Pháp thuộc, Đạo gặp phải nhiều trở ngại, nhiều thử thách mà vẫn lướt qua không mấy khó. Đó là nhờ sức hộ trì của Đức Thượng Đế, Đức Phật Mẫu và Thần, Thánh, Tiên, Phật.

  Và trải qua mấy năm binh lửa, Đạo tuy phải nhiều phen điên đảo nhưng rốt cuộc, chẳng những cứu vãn được thanh thế buổi đầu, mà mối chơn truyền lại còn phổ biến khắp nơi.

  Nếu chẳng phải là Đạo của Trời lập ra, thử hỏi người phàm ai làm được?

 3. Các vị Giáo Chủ thời xưa cũng có tiên tri về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
  1. Sách Phật Tông Nguyên Lý có nói:
   Khi Đức Thích Ca sắp Nhập Niết Bàn, đệ tử yêu quý nhứt của Ngài là A Nan Da “Phiên âm là Ất Nan” rơi lụy hỏi Ngài: “Khi Tôn Sư viên tịch rồi, ai dạy bảo chúng con? Ngài đáp: “Ta chẳng phải là vị Phật đầu tiên hay vị Phật cuối cùng giáng thế. Ngày giờ đến, sẽ có vị Phật khác xuất hiện cứu đời, một vị Chí Thánh, một vị Đại Giác cực kỳ cao thượng, một vị dẫn Đạo vô song của nhơn loại: Một vị Chúa Tể cả Thần Thánh và nhơn loại, Đấng ấy sẽ truyền lại cho các con một mối Đạo vinh diệu về buổi sơ khai, vinh diệu về buổi thạnh hành, vinh diệu vào buổi kết cuộc. Đấng ấy sẽ đề xướng một đời sống đạo đức hoàn toàn và thuần khiết.”

   Phụ chú
   : Vị Phật mà Đức Thích Ca đã nói tiên tri, theo Phật giáo là Đức Di Lạc, chúng ta tin chắc Đức Di Lạc của Phật giáo và Ngôi Ba của Thiên Chúa giáo vốn là một Đấng Chí Tôn và đúng theo những lời tiên tri ấy, Người đã đến trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ này với danh hiệu Cao Đài.
  2. Đức Giê-Su đã phán:

   “Nếu các con kính mến ta, các con hãy nhớ những lời ta dạy bảo. Ta sẽ xin Cha Ta sai Đấng cứu khổ giáng trần và ở luôn với các con. Đó là Thần Chơn Lý mà hiện giờ các con chưa thể gặp được Đấng ấy sẽ độ dẫn các con và ở nơi Tâm linh của các con. Đó là Ngôi ba, ngôi Thánh Thần, mà vì Ta, Cha Ta sẽ sai xuống thế. Đấng ấy sẽ dạy các con đủ điều và sẽ nhắc lại các con những điều Ta đã dạy các con rồi”. (Kinh Phúc Âm theo Thánh Jean, chương XIV).

PHỤ LỤC: Trong sách Khải Huyền của Thánh Giăng (Apoea lypse de Jean) có bức thư của Đức Chúa Giêsu dạy ông viết gởi cho Hội Thánh Sạt-Đe như vầy:

THƠ CHO HỘI THÁNH SẠT ĐE

Người cũng hãy viết cho Thiên sứ của Hội Thánh Sạt-Đe rằng:

Nầy là lời phán của Đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết.

Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại là sự hãy chết vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta.

Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe Đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình.

Nhưng ở Sạt-Đe ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo mình, những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta vì họ xứng đáng như vậy.

Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Người.

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh.

————

Đạo Minh Sư bên nước Trung Hoa sáng lập hồi đời nhà Thanh, có hai câu sấm do các vị Tổ Sư lưu lại. Hai câu đối này tiên tri về Đạo Cao Đài và được nêu lên ở bìa kinh điển của Đạo này.

Cao như Bắc khuyết Nhơn chiêm ngưỡng, Đài tại Nam-phương Đạo thống truyền.

Nghĩa là Đạo cao như Bắc khuyết, người ta ngước mặt lên mà kính mến.

Đạo liên tục truyền bá không ngừng, mà nơi phát sanh ra Đạo là Phương nam (ám chỉ nước Việt Nam).

————

Trong một quyển kinh xưa (Giác Thế Kinh) có bốn câu tiên tri về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ như vầy:

“Thánh, Hiền, Tiên, Phật hi hữu chi nhơn. Tam Kỳ Phổ Độ hi hữu chi sự. Phi hi hữu chi nhơn. Yên năng hành vi hi hữu chi sự?”

Nghĩa là:

Thánh, Hiền, Tiên, Phật là bậc ít có.
Cũng như Tam Kỳ Phổ Độ là việc ít có.
Không phải là bậc ít có há làm được việc ít có hay sao?

picture

Advertisements

7 responses to “Những bằng cớ chứng tỏ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Thượng Đế lập ra

 1. Đức phật DI LẶC không phải là Đức Chúa Giê-su được?
  – Ngày trước tôi cũng hay Nhầm lẫn như quý vị!
  – Những khái niệm đó không có cơ sở chính xác!
  – Nếu quý vị muốn tôi sẽ trích dẫn KINH THÁNH CỰU VÀ TÂN ƯỚC CŨNG NHƯ CÁC KINH SÁCH CÁC TÔN GIÁO KHÁC ĐỂ CHỨNG MINH?

 2. PHẬT DI LẶC VÀ CHÚA THÁNH THẦN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐẤNG NHƯ QUÝ VỊ ĐOÁN MÒ!!! KINH THÁNH KHÔNG HỀ CÓ BẰNG CHỨNG NÀO NHƯ THẾ?…

 3. Quý vị hãy tìm hiểu giáo lý công giáo trước để hiểu cho đúng căn bản đã! vì một người chưa qua lớp giáo lý căn bản thường để tâm trí tự do suy nghĩ khiến nhiều người chưa biết nguồn gốc sẽ không thể xác định đâu là lời CHÂN THẬT ĐÂU LÀ LỜI DO AI ĐÓ SUY DIỄN?

 4. Mong quý huynh tỉ dành chút thời gian đọc qua cuốn Thánh Ngôn Hiệp Tuyển để rõ vấn đề hơn. Chúng tôi không khuyến khích tranh cãi những vấn đề về cơ tạo hóa vì mỗi cá nhân mỗi quan điểm. Mục đích chính của website này là giúp cho quý huynh tỉ có thêm 1 ít thông tin, kiến thức về Đạo Cao Đài và hướng tới một mái nhà chung, một thế giới đại đồng yêu thương đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau quay về căn nguyên bổn cũ.

  Trong bài Thánh Giáo của Đức Thái Bạch Kim Tinh (Đàn cơ tại Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, Tuất thời Rằm tháng Giêng Mậu Thân (13/2/1968)) có nói rằng:
  “…
  Lẽ ra Bần Đạo hay các Đấng Thiêng Liêng không đến trần gian để chư đệ muội phải đặt niềm tin trong phập phồng lo ngại, nhưng nếu không đến thì chư đệ muội càng lo ngại phập phồng. Đối với quyền năng của Thiêng Liêng, vẫn tùy theo tâm linh, hành động, tư tưởng, đã xuất phát nơi mỗi người mà giúp đỡ hộ trợ.
  …”

  Cũng trong bài Thánh Giáo của Đức Thái Bạch Kim Tinh (Đàn cơ tại Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, Tuất thời ngày 14 tháng 2 năm Mậu Thân (12/3/1968)) có thi bài:

  Ba năm qua tảo tần với Đạo,
  Cũng ba năm khảo đảo sảy sàng;
  Thăng trầm đến với Cơ Quan,
  Cho người hướng đạo ngỡ ngàng bước đi.

  Thương chư đệ dốc vì đại cuộc,
  Với nhơn sanh trên bước hoạn đồ;
  Dốc đem đạo lý diễn phô,
  Cho người trần tục điểm tô Đạo vàng.

  Trải khó nhọc, lại càng khó nhọc,
  Gặp gian lao lắm lúc gian lao;
  Tinh thần vong kỷ đề cao,
  Vị tha là việc giồi trau hằng ngày.

  Không chia cách đó đây chi phái,
  Chẳng rẻ chia nội ngoại ngã nhơn;
  Quyết đem chủ nghĩa Chí Tôn,
  Đạo lành chan rưới khắp trong nhơn loài.

  Tiếng chỉ trích chê bai xấu tốt,
  Lời phê bình một một, hai hai;
  Cũng đều gác bỏ ngoài tai,
  Để lòng an ổn dạn dày quả công.

  Dốc đem Đạo phổ thông đại chúng,
  Quyết kết đoàn đồng chủng giáo lương;
  Điển hình hai chữ tình thương,
  Kêu nhau chung bước trên đường quả công.

  Lấy Đạo đắp non sông Tổ quốc,
  Dùng Đức kêu chủng tộc hiệp vầy;
  Bớt lòng chia cách đông tây,
  Để cho Hồng Lạc khỏi ngày diệt vong!!!

  Thương đệ muội gia công ngày tháng,
  Tháng rồi năm dày dạn khó khăn;
  Không vì chướng ngại cản ngăn,
  Dốc công tâm chí lần phăng tới cùng.

  Đó là chí người hùng trong Đạo,
  Sẵn sàng vui chịu khảo đắng cay;
  Nêu cao hai chữ Cao Đài,
  Cứu nguy dân tộc những ngày điều linh.

  Bần Đạo đã thương tình vì đó,
  Cho nhơn viên lớn nhỏ nữ nam;
  Chi nên lỡ lúc xao tâm,
  Lỡ khi sơ xuất cũng làm ngơ cho.

  Dùng lời lẽ dặn dò an ủi,
  Lấy Đạo tâm gần gũi khuyên lơn;
  Để cho đệ muội không hờn,
  Vui lên nhịp bước thẳng chơn đến cùng.

  Nhìn cảnh tạm buổi cùng Ngươn Hạ,
  Lòng xót thương cho cả sanh linh;
  Mấy ai xét cạn chơn linh,
  Mấy ai biết được đời mình ngày mai.

  Trong bể hoạn dậm dài đen tối,
  Giữa loài người giả dối điêu ngoa;
  Tuy rằng mặt mũi người ta,
  Mà trong tâm não quỷ ma điên cuồng.

  Muốn cứu kẻ hiền lương tu sĩ,
  Ra khỏi vòng khổ lụy liên can;
  Chi nên phổ biến Đạo vàng,
  Tỉnh mê người giữa khổ nàn diệt vong.

  Có khôn ngoan dặn lòng cho chặt,
  Có khôn ngoan nắm chắc nghĩa nhân;
  Đừng lầm thị thính nhãn quan,
  Mà xa hố thẩm lại càng khó lên.

  Một năm qua làm nên lẽ Đạo,
  Trên bước đường hoài bão Cơ Quan;
  Tiến lên cùng bước nhịp nhàng,
  Đều đều sau trước trên đàng phổ thông …

  Đêm thanh vắng để lời đạo lý,
  Cho khắp trong chư sĩ muội hiền;
  Nôm na lời tục lý Tiên,
  Đọc rồi sẽ thấy thâm uyên Đạo Trời.

  Tuy là chỉ dạy người bạn khác,
  Xem học đi chẳng khác dạy mình;
  Lo tu cho được chơn tình,
  Chắc rằng sẽ có Thân linh hộ trì.

  Đem gieo giống, gieo chi lên nấy,
  Người ở đời việc quấy việc chăng;
  Khá tua chọn lọc biện phân,
  Dựa điều chánh đạo lần phăng đến cùng.

  Buổi mạt kiếp đồng chung nhân loại,
  Ráng lo tu sớm thoát khỏi vòng;
  Trong lò hỏa ngục cháy nung,
  Cho tiêu nghiệp quả khắp cùng đó đây.

  Lời dạy cũng đã dài đây đó,
  Khuyên nữ nam chịu khó học hành;
  Học rồi tìm hiểu cho nhanh,
  Hiểu rồi hành động cho thành người tu.

  THI

  Tu hành chẳng luận khó nghèo sang,
  Ai cũng tu thân được dễ dàng;
  Làm chủ bản tâm là việc khó,
  Mà làm cho được mới người ngoan.

  Chúc quý huynh tỉ vui vẻ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s